Senaste driftinformation
Planerat avbrott
Tid: 23:59 28/5-2020
Plats: Endast näten 79.136.113.65/27, 46.59.102.193/27 5.150.195.193/27
Avser: Omstart av BGP-session
Nertid: 5 minuter

Scheduled maintenance
Time: 23:59 28/5-2020 (CET)
Location: Subnet 79.136.113.65/27, 46.59.102.193/27 5.150.195.193/27
Work: Restart of BGP session
Downtime: 5 minutes

---------------------------------

Planerat avbrott
Tid: 03:00 1/6-2020
Plats: Falun
Avser: Omkoppling av förbindelser i Falun
Nertid: Kortare avbrott om 5 minuter mellan 03:00 – 04:00

Scheduled maintenance
Time: 03:00 1/6-2020 (CET)
Location: Falun
Work: Switching connections in Falun
Downtime: Shorter breaks in 5 minutes between 03:00 – 04:00

---------------------------------

Planerat avbrott
Tid: 02:00-06:00 15/6-2020
Plats: Internetkunder i Falun och Borlänge stadsnät
Avser: Arbete i stadsnätet som påverkar alla leverantörer
Nertid: Upp till fyra timmar

Scheduled maintenance
Time: 02:00-06:00 15/6-2020 (CET)
Location: Internet customer within Falun and Borlänge city ​​network
Work: Maintenance within the entire city network that affects all providers
Downtime: Up to four hours

---------------------------------

Planerat avbrott
Tid: 02:00-06:00 22/6-2020
Plats: Internetkunder i Falun och Borlänge stadsnät
Avser: Arbete i stadsnätet som påverkar alla leverantörer
Nertid: Upp till fyra timmar

Scheduled maintenance
Time: 02:00-06:00 22/6-2020 (CET)
Location: Internet customer within Falun and Borlänge city ​​network
Work: Maintenance within the entire city network that affects all providers
Downtime: Up to four hours